องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00003
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00245
เดือนก่อน 00372
ปีนี้ 03489
ปีก่อน 04700
 • ประกาศ
 • ข่าวรับสมัคร
 • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 เม.ย. 2567(ดู 56) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 26 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 4 เม.ย. 2567(ดู 102) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 ธ.ค. 2566(ดู 253) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 22 ธ.ค. 2566(ดู 254) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 290) 
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 4 ส.ค. 2566(ดู 364) 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 18) 
  รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประธานสภาต่อสมาชิกสภา - 22 ส.ค. 2566(ดู 18) 
  รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรต่อประธานสภา - 21 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 2-2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ - 19 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  รายมือชื่อผู้มาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 ส.ค. 2566(ดู 16) 
  รายงานและสรุปการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 18 ส.ค. 2566(ดู 16) 
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
 • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ยส.ถ.47-024 สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ - บ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ - 6 มิ.ย. 2567(ดู 21) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระ โดยจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 23 พ.ค. 2567(ดู 34) 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 2 พ.ค. 2567(ดู 55) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง (สายทางภูหินกอง - ปู่แสน) หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 2 พ.ค. 2567(ดู 44) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 2 - 20 มี.ค. 2567(ดู 121) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางพืชคาม - วัดป่าคำมะฮี) หมู่ที่ 5 - 4 มี.ค. 2567(ดู 136) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ยส.ถ.47-024 สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ - บ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 6 มิ.ย. 2567(ดู 24) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 10 เม.ย. 2567(ดู 39) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง(สายทางภูหินกอง - ปู่แสน) หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 9 เม.ย. 2567(ดู 41) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 9 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระ โดยจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 3 เม.ย. 2567(ดู 50) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมูที่ 2 - 5 มี.ค. 2567(ดู 155) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางพืชคาม - วัดป่าคำมะฮี) หมู่ที่ 5 - 27 ก.พ. 2567(ดู 155) 
 • การบริหารจัดการความ.
 • ควบคุมภายใน
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอไทยเจริญ ประจำปี 2567 (ดู 44)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 (ดู 172)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. (ดู 358)

เวทีประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2563 (ดู 402)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT (ดู 237)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน EIT (ดู 219)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 614)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 717)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน (ดู 481)

วัดไทยเจริญ (ดู 610)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 (ดู 40)

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 2 (ดู 35)

ดาวน์โหลดใหม่

  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง-ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562 : [19 มิ.ย. 2567]
  ว 105 ลว.5 ต.ค. 61 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 : [19 มิ.ย. 2567]
  พระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 : [19 มิ.ย. 2567]
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ พ.ศ.2561 : [19 มิ.ย. 2567]
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉ 2 พ.ศ.2562 : [19 มิ.ย. 2567]
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 : [19 มิ.ย. 2567]
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 : [19 มิ.ย. 2567]
  คู่มือร้องเรียนและการใช้งาน e-service : [17 มิ.ย. 2567]
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม : [11 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร