องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00009
วานนี้ 00019
เดือนนี้ 00019
เดือนก่อน 00553
ปีนี้ 03103
ปีก่อน 05145
  • ประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค - 26 ก.ย. 2566(ดู 10) 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 1 ก.ย. 2566(ดู 29) 
  โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 29 ส.ค. 2566(ดู 39) 
  โครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 ส.ค. 2566(ดู 46) 
  ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม - 4 ส.ค. 2566(ดู 47) 
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 3 ส.ค. 2566(ดู 35) 
  โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2566  - 5 ก.ค. 2566(ดู 86) 
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 4 ส.ค. 2566(ดู 43) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 27 ก.ค. 2566(ดู 70) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 11 ก.ค. 2566(ดู 69) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 10 ม.ค. 2566(ดู 100) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 90) 
  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 83) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 79) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 19 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 ก.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย - 14 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 14 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกถูกอย  - 4 ก.ย. 2566(ดู 20) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 1 ก.ย. 2566(ดู 24) 
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6 ,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 30 ส.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 11 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย - 7 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 7 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย - 29 ส.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกถูกอย  - 23 ส.ค. 2566(ดู 30) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(สายทางหน้าโรงเรียน - ปากซอยนาพ่อสิทธิ์) ม.3 บ้านป่าตาว - 7 ส.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายประถม ไป บ้านนางนิภา) ม.5 บ้านพืชคาม - 7 ส.ค. 2566(ดู 29) 

ภาพกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค (ดู 10)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู 22)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. (ดู 100)

เวทีประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2563 (ดู 94)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 356)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 427)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน (ดู 65)

วัดไทยเจริญ (ดู 121)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านอุตสาหกรรม (ดู 54)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านศิลปกรรม (ดู 65)

ดาวน์โหลดใหม่

  ทบทวนกฎบัตร/กฎบัตร 2567 : [20 ก.ย. 2566]
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : [27 มิ.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) : [15 พ.ค. 2566]
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สื้นเดือนมีนาคม 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  O23 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566 : [18 เม.ย. 2566]
  รายงานงบการเงิน 2565 : [11 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 1 : [11 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร