องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00037
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00472
เดือนก่อน 00694
ปีนี้ 01166
ปีก่อน 04700
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 ธ.ค. 2566(ดู 84) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 22 ธ.ค. 2566(ดู 77) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 97) 
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 4 ส.ค. 2566(ดู 186) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 27 ก.ค. 2566(ดู 197) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 11 ก.ค. 2566(ดู 228) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 10 ม.ค. 2566(ดู 230) 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  RE-X-RAY รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  - 16 ก.พ. 2567(ดู 36) 
  ตรวจค้นลูกชิ้นเถื่อนที่มีสารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  - 12 ก.พ. 2567(ดู 33) 
  กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว ประจำปี พ.ศ.2567 - 1 ก.พ. 2567(ดู 27) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 79) 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 พ.ย. 2566(ดู 199) 
  ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 10 พ.ย. 2566(ดู 92) 
  กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านไทยเจริญ ประจำปี 2566 - 6 พ.ย. 2566(ดู 189) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 19 ก.ย. 2566(ดู 148) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 ก.ย. 2566(ดู 173) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย - 14 ก.ย. 2566(ดู 140) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 14 ก.ย. 2566(ดู 109) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกถูกอย  - 4 ก.ย. 2566(ดู 150) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 1 ก.ย. 2566(ดู 161) 
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6 ,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 30 ส.ค. 2566(ดู 161) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ไทยเจริญ พร้อมกำแพงรั้ว - 7 ม.ค. 2567(ดู 74) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว - 5 ม.ค. 2567(ดู 66) 
  ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางไร่สว่างวงษ์) ม.4 - 18 ธ.ค. 2566(ดู 80) 
  ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางบ้านพืชคาม-วัดป่าคำมะฮี) ม.5 บ้านพืชคาม - 18 ธ.ค. 2566(ดู 82) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(แยกศาลาประชาคม) หมู่ที่ 5 - 21 พ.ย. 2566(ดู 82) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 11 ก.ย. 2566(ดู 139) 
  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย - 7 ก.ย. 2566(ดู 150) 

ภาพกิจกรรม

โครงการงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย ประจำปี 2567 (ดู 23)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ดู 103)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. (ดู 227)

เวทีประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2563 (ดู 257)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT (ดู 80)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน EIT (ดู 67)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 481)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 577)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน (ดู 293)

วัดไทยเจริญ (ดู 388)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านอุตสาหกรรม (ดู 170)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านศิลปกรรม (ดู 206)

ดาวน์โหลดใหม่

  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [31 ต.ค. 2566]
  รายงาน รายงาน รับ จ่าย เงินประจำปี งบประมาณ 2566 : [31 ต.ค. 2566]
  รายไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค - 30 ก.ย 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [31 ต.ค. 2566]
  ทบทวนกฎบัตร/กฎบัตร 2567 : [20 ก.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [6 ก.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [6 ก.ย. 2566]
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : [27 มิ.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) : [15 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร