องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00012
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00425
ปีนี้ 01484
ปีก่อน 05145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 - 31 พ.ค. 2566(ดู 1) 
  ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566 - 24 เม.ย. 2566(ดู 16) 
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 30 มี.ค. 2566(ดู 17) 
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 - 4 ก.ค. 2565(ดู 41) 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 2 ก.พ. 2565(ดู 33) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 30 พ.ย. 2564(ดู 17) 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 5 ต.ค. 2564(ดู 33) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 10 ม.ค. 2566(ดู 33) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 26) 
  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 13) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 20) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565 - 19 ต.ค. 2565(ดู 19) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 9 ส.ค. 2565(ดู 23) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - 5 ส.ค. 2565(ดู 47) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไร่ภูรดา) หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 30 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตาว ไป วัดป่าชาปฐมฯ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว - 30 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางห้วยยาง ไป บ้านสุขสว่าง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง - 30 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ อบต.ไทยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.พ. 2566(ดู 21) 
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ อบต.ไทยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 16) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.47-020 สายบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ - บ้านคำเมฆตาหา ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 6 ม.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนยายแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 - บ้านป่าตาว (โคกหนองแค) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 6 ม.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไร่ภูรดา) หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ - 29 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตาว ไป วัดป่าชาปฐมฯ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว - 29 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางห้วยยาง ไป บ้านสุขสว่าง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง - 29 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยนายแหลมปลี-ซอยข้างบ้านนายกาด) - 21 ก.พ. 2566(ดู 16) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านช่างสายสิทธิ์ ไป เทพเจริญ) - 21 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 12 ก.ย. 2565(ดู 5) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 20 ก.ย. 2564(ดู 4) 

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบ.66 (ดู 35)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (ดู 1)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. (ดู 33)

เวทีประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2563 (ดู 34)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 306)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 371)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดไทยเจริญ (ดู 26)

ภูฮัง (ดู 19)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 : [1 มิ.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) : [15 พ.ค. 2566]
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สื้นเดือนมีนาคม 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  O23 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566 : [18 เม.ย. 2566]
  รายงานงบการเงิน 2565 : [11 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 1 : [11 เม.ย. 2566]
  O 37 รายงานการดำเนินการตามแนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร