องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   17 เม.ย. 2567 65
รายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566   12 ธ.ค. 2566 120
O11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   25 ต.ค. 2565 108
แผนดำเนินงานประจำปี   1 ต.ค. 2564 94
O9 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566   30 พ.ย. 542 43
O8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ITA 67   30 พ.ย. 542 20