องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่ 318 หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร .....

2 พ.ค. 2566 457
วัดไทยเจริญ

เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดภูกอย” ปัจจุบันมีพระครูศรีธรรมมานุกูล เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ  เป็นเจ้าอาว.....

2 ก.พ. 2566 573
ภูฮัง

ภูฮัง ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 บ้านสามแยกภูกอย ทางไปอำเภอเลิงนกทา ห่างจากถ.....

2 ก.พ. 2566 164
วัดภูพระ

 วัดภูพระ ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 บ้านสามแยกภูกอย ทางไปอำเภอเลิงนกทา.....

2 ก.พ. 2566 299