องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1...

13 พ.ค. 2567 40
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 2

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 2...

13 พ.ค. 2567 35
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 3

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 3...

13 พ.ค. 2567 23
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 4

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 4...

13 พ.ค. 2567 28
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 5

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 5...

13 พ.ค. 2567 23
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 6

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 6...

13 พ.ค. 2567 26
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านอุตสาหกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านอุตสาหกรรม นายคำภู มูลสาร หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ...

12 พ.ค. 2565 325
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านศิลปกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านศิลปกรรม นายเวช บุตรอำคา หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ...

24 ส.ค. 2561 384
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านแพทย์แผนไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านแพทย์แผนไทย นางเกษมศรี ศรีวะสุทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ นางทอง.....

6 ส.ค. 2561 162
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านภาษาและวรรณกรรม นายเสาร์ การินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ...

21 พ.ย. 2560 122
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นายตระกูลศักดิ์ สมาอาพัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำ.....

10 ต.ค. 2560 114
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านหัตถกรรม 1.นางนารี สมหวัง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ 2.นางดอกจันทร์ .....

15 มิ.ย. 2560 163
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ ด้านการเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ  ด้านการเกษตรกรรม นายตระกลูศักดิ์ สมาอาพัฒน์ หมู่ที่1 ตำบลไทยเจร.....

22 พ.ค. 2560 155