องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
O25 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2566   3 ต.ค. 2565 97
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   6 ม.ค. 2565 112
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   1 เม.ย. 2564 94
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   1 เม.ย. 2564 107
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   1 เม.ย. 2564 115
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒   1 เม.ย. 2564 110
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   1 เม.ย. 2564 127
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   1 เม.ย. 2564 103
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ITA 67   30 พ.ย. 542 32