องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 74

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
O25 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2566   3 ต.ค. 2565 66
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   6 ม.ค. 2565 76
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   1 เม.ย. 2564 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   1 เม.ย. 2564 76
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   1 เม.ย. 2564 81
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒   1 เม.ย. 2564 79
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   1 เม.ย. 2564 90
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   1 เม.ย. 2564 74