องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 5

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2   4 เม.ย. 2567 76
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   6 ก.ย. 2566 199
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   15 พ.ค. 2566 321
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)   1 ก.ค. 2565 86
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 96
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 96