องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 10

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   6 ก.ย. 2566 87
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   15 พ.ค. 2566 190
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)   1 ก.ค. 2565 55
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 64
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 59