องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 8

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   15 พ.ค. 2566 3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)   1 ก.ค. 2565 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 10
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   1 ต.ค. 2563 9