องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ไทยเจริญ พร้อมกำแพงรั้ว 7 ม.ค. 2567 74
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว 5 ม.ค. 2567 66
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางไร่สว่างวงษ์) ม.4 18 ธ.ค. 2566 80
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางบ้านพืชคาม-วัดป่าคำมะฮี) ม.5 บ้านพืชคาม 18 ธ.ค. 2566 82
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(แยกศาลาประชาคม) หมู่ที่ 5 21 พ.ย. 2566 82
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ก.ย. 2566 139
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย 7 ก.ย. 2566 150
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 7 ก.ย. 2566 127
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 29 ส.ค. 2566 128
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกถูกอย 23 ส.ค. 2566 150
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(สายทางหน้าโรงเรียน - ปากซอยนาพ่อสิทธิ์) ม.3 บ้านป่าตาว 7 ส.ค. 2566 94
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายประถม ไป บ้านนางนิภา) ม.5 บ้านพืชคาม 7 ส.ค. 2566 139
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 7 ส.ค. 2566 154
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไร่ภูรดา) หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 29 พ.ค. 2566 158
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตาว ไป วัดป่าชาปฐมฯ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว 29 พ.ค. 2566 159
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางห้วยยาง ไป บ้านสุขสว่าง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง 29 พ.ค. 2566 195
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 29 พ.ค. 2566 124
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(นาแม่สวัสดิ์) หมู่ที่ 5 บ้านพืชคาม 29 พ.ค. 2566 102
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยนายแหลมปลี-ซอยข้างบ้านนายกาด) 21 ก.พ. 2566 121
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านช่างสายสิทธิ์ ไป เทพเจริญ) 21 ก.พ. 2566 154
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 12 ก.ย. 2565 113
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 20 ก.ย. 2564 109
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย 30 พ.ย. 542 49