องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ยส.ถ.47-024 สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ - บ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 6 มิ.ย. 2567 24
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 10 เม.ย. 2567 39
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง(สายทางภูหินกอง - ปู่แสน) หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 9 เม.ย. 2567 41
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 9 เม.ย. 2567 42
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระ โดยจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 3 เม.ย. 2567 50
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมูที่ 2 5 มี.ค. 2567 155
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางพืชคาม - วัดป่าคำมะฮี) หมู่ที่ 5 27 ก.พ. 2567 155
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยววัดไทยเจริญ 27 ก.พ. 2567 138
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ไทยเจริญ พร้อมกำแพงรั้ว 7 ม.ค. 2567 248
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว 5 ม.ค. 2567 220
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางไร่สว่างวงษ์) ม.4 18 ธ.ค. 2566 232
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางบ้านพืชคาม-วัดป่าคำมะฮี) ม.5 บ้านพืชคาม 18 ธ.ค. 2566 236
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(แยกศาลาประชาคม) หมู่ที่ 5 21 พ.ย. 2566 176
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ก.ย. 2566 236
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(คุ้มทักษิณา)หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย 7 ก.ย. 2566 239
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 7 ก.ย. 2566 208
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 29 ส.ค. 2566 197
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกถูกอย 23 ส.ค. 2566 245
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก(สายทางหน้าโรงเรียน - ปากซอยนาพ่อสิทธิ์) ม.3 บ้านป่าตาว 7 ส.ค. 2566 154
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายประถม ไป บ้านนางนิภา) ม.5 บ้านพืชคาม 7 ส.ค. 2566 205
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 7 ส.ค. 2566 257
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไร่ภูรดา) หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 29 พ.ค. 2566 218
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตาว ไป วัดป่าชาปฐมฯ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว 29 พ.ค. 2566 231
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางห้วยยาง ไป บ้านสุขสว่าง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง 29 พ.ค. 2566 253
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ 29 พ.ค. 2566 179
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(นาแม่สวัสดิ์) หมู่ที่ 5 บ้านพืชคาม 29 พ.ค. 2566 165
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยนายแหลมปลี-ซอยข้างบ้านนายกาด) 21 ก.พ. 2566 207
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านช่างสายสิทธิ์ ไป เทพเจริญ) 21 ก.พ. 2566 220
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 12 ก.ย. 2565 174
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 20 ก.ย. 2564 159