องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   20 เม.ย. 2566 108
รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   30 ก.ย. 2565 63
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   30 ก.ย. 2565 65
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 64
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   13 พ.ค. 2562 58