องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก วันที่ ผู้ชม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT

...

15 ม.ค. 2567 80
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน EIT

...

15 ม.ค. 2567 67