องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
O34 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 66 ทจ.   1 ธ.ค. 2565 16
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   23 ก.พ. 2565 11
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   23 ก.พ. 2564 7