องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยววัดไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางพืชคาม - วัดป่าคำมะฮี) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค - 205 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อสารส้มใส ชนิดก้อน และแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บ ตามโครงการงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
จ้างเหมาค่ามหรสพ ตามโครงการงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างค่าบริการรายปีเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง (ถังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-0751 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ไทยเจริญ พร้อมกำแพงรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซิเบิล) ขนาด 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566