องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   6 ก.ย. 2566 181
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   22 ธ.ค. 2565 91
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2564 85
การดำเนิินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2564 88