องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
O12 การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)   6 เม.ย. 2566 146
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   30 มิ.ย. 2565 78
สรุปแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   30 มิ.ย. 2564 73