องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 12

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
O31 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชน ทจ.   3 ม.ค. 2566 56
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ   1 มี.ค. 2565 63