องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 19

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
O35 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 66 ทจ.   5 ม.ค. 2566 94
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565   23 ก.พ. 2565 88
O31 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2566 ITA 67   30 พ.ย. 542 30