องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
บันทึกรายงานดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2567   2 เม.ย. 2567 12
O 37 รายงานการดำเนินการตามแนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   10 เม.ย. 2566 116
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 77
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 82
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2563 91