องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 8

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.ไทยเจริญ   26 ธ.ค. 2565 7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2565-2568   3 ต.ค. 2565 9
O 36 แผนป้องกันการทุจริต   3 ต.ค. 2565 6
แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563   3 ต.ค. 2559 7