องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2565-2568   3 ต.ค. 2565 67
O 36 แผนป้องกันการทุจริต   3 ต.ค. 2565 68
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570   7 ก.ย. 2565 77
แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563   3 ต.ค. 2559 65
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ITA 67   30 พ.ย. 542 6