องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 9

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2565-2568   3 ต.ค. 2565 29
O 36 แผนป้องกันการทุจริต   3 ต.ค. 2565 29
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570   7 ก.ย. 2565 39
แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563   3 ต.ค. 2559 28