องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 7

คนพิการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญต้องทำอย่างไรบ้าง
คนพิการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญต้องทำอย่างไรบ้าง
ผู้ตั้งกระทู้ : กรกนก IP : 171.96.158.63 เวลา : 2023-04-19 19:20:35 (ดู 317)

กองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งผู้พิการในกรณีเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยให้คนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่พร้อมทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีคนพิการ) สมุดบัญชีธนาคาร ใบมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ) โดย ให้ลงทะเบียนในเดือนที่ย้ายภูมิลำเนา เพื่อรับสิทธิเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป

ผู้ตั้งกระทู้ : กองสวัสดิการสังคม เวลา : 2023-04-19 19:28:22 IP : 171.96.158.63
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :