องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 13

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-718083
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicharoen.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทเจริญ
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120
​โทรศัพท์  045-718083
View : 866