องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม   11 มิ.ย. 2567 5
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2567   21 พ.ค. 2567 10
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม   21 พ.ค. 2567 12
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   25 เม.ย. 2567 31
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2567   15 เม.ย. 2567 9
O19 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2566   2 ก.พ. 2566 93
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม   1 ก.พ. 2566 91
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ก.ย. 2565 89
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม   6 ก.ย. 2565 89
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม   15 ก.ย. 2564 95
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)   22 ก.พ. 2564 88
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   22 ก.พ. 2564 89
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   11 ม.ค. 2564 90
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเจริญ - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร   11 ม.ค. 2564 89
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์มตอบ O 14 ปี 67) ปี 67   30 พ.ย. 542 44