องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
O21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 เม.ย. 2566 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 70
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 62