องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
O38 รายงานแผนทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565   4 ต.ค. 2565 6
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   30 ก.ย. 2563 6