องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

โคกหนองนาพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่ 318 หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
จัดเป็นแหล่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566   View : 399