องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสวัสดิ์ วงค์จันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-9474306


นายเจริญ บุญจันทร์สุนี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 095-1359256


นายเสรี คำทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 096-7096880


นายมรกต วงค์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
เบอร์โทร : 082-9609397


นายชัย ลำพุทธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
เบอร์โทร : 096-0355476


นายเจริญ บุญจันทร์สุนี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
เบอร์โทร : 095-1359256


นายสวัสดิ์ วงศ์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
เบอร์โทร : 089-9474306


นางสาวลำไพร อินทนนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
เบอร์โทร : 082-1261696


นางสาวลฎาภา ทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
เบอร์โทร : 093-3905459