องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

วัดไทยเจริญ


ออนไลน์ : 27

หัวข้อ :: วัดไทยเจริญ

เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดภูกอย” ปัจจุบันมีพระครูศรีธรรมมานุกูล เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ  เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ และภายในวัดไทยเจริญ   มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทางทางธรรมชาติ  เช่น ลานหินซ้อน วังมัจฉา ถ้ำงูเหลือม รอยนายพรานนอน เป็นต้น  และสถาปัตยกรรมที่งดงามในยุคสมัยนั้น วิหารตามรูปแบบประเทศอินเดีย  อุโบสถหลังใหญ่ที่สุดในจังหวัดยโสธร  กุฏิหนีเสือในสมัยก่อน  ตลอดจนกุฏิเก็บร่างสังขารของอดีตเจ้าอาวาส คือ พระครูวินัยกรโกศล
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 387