องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
O23 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566   18 เม.ย. 2566 95
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ก.พ. 2565 68
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 ม.ค. 2565 62