องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติ 65   25 เม.ย. 2565 29
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี   29 ธ.ค. 2564 36
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี   11 ต.ค. 2564 33
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563   10 ก.ค. 2564 31
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   9 เม.ย. 2564 26