องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.ไทยเจริญต้านภัยยาเสพติด ” ครั้งที่  21 ประจำปี  2567   ระหว่างวันที่  27-29  มีนาคม  2567  ... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 128)

โครงการงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย ประจำปี 2567

โครงการงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย  ประจำปี  2567... วันที่ 19 ก.พ. 2567 (ดูู 234)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567... วันที่ 12 ม.ค. 2567 (ดูู 291)

กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านห้วยยาง ประจำปี 2566

กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านห้วยยาง ประจำปี 2566... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 221)

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 209)

กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านไทยเจริญ ประจำปี 2566

กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านไทยเจริญ ประจำปี 2566... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 255)

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2566

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ... วันที่ 29 ก.ย. 2566 (ดูู 246)

โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 159)

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 95)

โครงการหนูน้อยปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการหนูน้อยปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ  2566 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านตาว 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง... วันที่ 21 ก.ย. 2566 (ดูู 114)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 108)

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 123)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกรประจำหมู่บ้าน ปี2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกรประจำหมู่บ้าน ปี2566... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 95)

โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2566

โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ... วันที่ 5 ก.ค. 2566 (ดูู 346)

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบ.66

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบ.66... วันที่ 24 เม.ย. 2566 (ดูู 189)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566... วันที่ 16 มี.ค. 2566 (ดูู 145)

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 114)

ลงพื้นที่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาวาตภัย

ลงพื้นที่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาวาตภัย ​ ... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 139)

ลงพื้นสำรวจสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมมี่อยู่อาศัย

ลงพื้นสำรวจสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมมี่อยู่อาศัย ​ ... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 140)

ลงพื่นที่ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลงพื่นที่ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ​ ... วันที่ 21 ธ.ค. 2565 (ดูู 99)