องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบ.66

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ งบ.66... วันที่ 24 เม.ย. 2566 (ดูู 35)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566... วันที่ 16 มี.ค. 2566 (ดูู 1)

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 18)

ลงพื้นที่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาวาตภัย

ลงพื้นที่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาวาตภัย ​ ... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 31)

ลงพื้นสำรวจสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมมี่อยู่อาศัย

ลงพื้นสำรวจสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมมี่อยู่อาศัย ​ ... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 23)

ลงพื่นที่ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลงพื่นที่ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ​ ... วันที่ 21 ธ.ค. 2565 (ดูู 16)

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบ 2567

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบ 2567 ​  ... วันที่ 30 พ.ย. 2565 (ดูู 18)

โครงการจักทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจักทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565... วันที่ 3 ก.พ. 2565 (ดูู 1)