องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2565 ทจ.   10 ต.ค. 2565 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   29 ต.ค. 2564 7
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   22 ต.ค. 2563 6