องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2565 ทจ.   10 ต.ค. 2565 93
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   9 ก.พ. 2565 89
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ   9 ก.พ. 2565 80
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   29 ต.ค. 2564 92
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   22 ต.ค. 2563 95