องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ


คำขวัญ

"ถิ่นภูกอย  รอยพระพุทธบาท  ลานหินธรรมชาติภูฮัง  เน้นนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


วิสัยทัศน์

ไทยเจริญเมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง
 

 

 

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 834