องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โพสโดย : ทิพวัลย์   วันที่ : 3 สิงหาคม 2566   View : 35
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565  (ดู 118)
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม  (ดู 80)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 89)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 49)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  (ดู 71)
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 106)
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566  (ดู 96)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :