องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566

วันที่ 24เมษายน2566 
นายประดิษฐ์ ศิริมงคลเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมนำโดยนายวิจารย์ จอกนาค ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นายอุเทนแก้วมุกดา นักพัฒนาชุมชน นางสาวศิฌัญณาภักน์ บุตรอำคา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุม และนางสาวทิพวัลย์ อุปชัย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ร่วมกับพมจ.ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ม.1-ม.6
โพสโดย : ทิพวัลย์   วันที่ : 24 เมษายน 2566   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565  (ดู 41)
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม  (ดู 33)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 33)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 17)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  (ดู 33)
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 17)
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566  (ดู 16)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :