องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564   View : 159
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565  (ดู 339)
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม  (ดู 207)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 221)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 159)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  (ดู 186)
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 320)
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566  (ดู 410)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :