องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ตรวจค้นลูกชิ้นเถื่อนที่มีสารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ตรวจค้นลูกชิ้นเถื่อนที่มีสารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

โพสโดย : Phacha   วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567   View : 35
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565  (ดู 249)
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม  (ดู 140)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 156)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 103)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  (ดู 121)
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 218)
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566  (ดู 312)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :