องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 19 ตุลาคม 2565   View : 137
ข่าวรับสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565  (ดู 170)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565  (ดู 137)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  (ดู 147)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 188)
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 130)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 224)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 204)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :