องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566   View : 19